avsända

avsänder
avsände
avsänt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet avsända på svenska?

Presens: avsänder
Preteritum: avsände
Supinum: avsänt

Hur används ordet avsända

  • "En annan gemensam faktorär att samtliga, förutom ett fåtal, varit avsända från Finland."
  • "Mejlen är avsända med 15 minuters mellanrum."
  • "Västerbottensnytt beklagar det allvarliga misstag som inträffat trots att redaktionen har försökt kontrollera äktheten i det avsända mejlet."

Rim på avsända

Ordet avsända har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom teknik
ekonomi
teknik

Ordet avsända inom teknik

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till avsända