tillsända

Verb

Hur används ordet tillsända

  • "– Inför provet fick vi anonyma anmälningar om att deltagare under provets gång skulle få sig svar tillsända av personer utanför lokalen."
  • "Till insatsen hör personal som har till uppgift att se till att ansvaret för den tillsända materielen tas över av lokala krafter efter genomgången utbildning."
  • "Finansborgarrådet Karin Wanngård ( S ) menar att man har som regel att svara på de remisser man får sig tillsända, men att svara på ännu fler skulle bli ohållbart."
  • "Niotusen 20-åringar i Skåne, Västra Götaland och Stockholm får i dagarna sig tillsända en uppblåsbar hjärna som en påminnelse om de skador som alkoholen kan ge."

Diskussion om ordet tillsända