tillställa

tillställer
tillställde
tillställt
Verb

Översättningar

Synonymer till tillställa

Hur böjs ordet tillställa på svenska?

Presens: tillställer
Preteritum: tillställde
Supinum: tillställt

Hur används ordet tillställa

  • "Tillsammans har Blekinges kommuner skickat in en ansökan till Europeiska Socialfonden om pengar för att kunna tillställa ungdomar som elevstöd nästa läsår."
  • "- Men jag är i alla fall villig att tillställa det en allmän domstol för prövning."

Relaterat till tillställa

hjälp

omplacering

planmässighet

överflyttning

bortgivande

förberedelse

fullbordan

lägesförändring

Diskussion om ordet tillställa