ombesörja

ombesörjer
ombesörjde
ombesörjt
Verb

Översättningar

Synonymer till ombesörja

Hur böjs ordet ombesörja på svenska?

Presens: ombesörjer
Preteritum: ombesörjde
Supinum: ombesörjt

Hur används ordet ombesörja

  • "– Visar det sig att vi gjort fel så har vi problem och då återstår två alternativ : antingen avsätter vi nio miljoner kronor själva och upprustar anläggningen med kommunala medel eller så får kommunen ombesörja en rivning där vi sedan låter tomten stå orörd."
  • "Affären på 5,3 miljoner kronor gjordes upp, men Ulla Simonsson upplevde snart att hon i hög utsträckning själv fick ombesörja det praktiska arbetet som följde med fastighetsförvärvet."
  • "Det kommer andra länders styrkor att ombesörja."
  • "Dessutom skulle hon stå för el, VA samt ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen."
  • "Dessutom skyller man på att det inte finns tillräckligt med personal som kan ombesörja transporten efter fängelsebranden."
  • "Man måste formellt begära de internationella helikoptrarna och det ska Länsstyrelsen ombesörja, säger Leif Gäfvert."
  • "Vi kommer att ombesörja kundernas flytt och ansvara för nedpackning, flytt, uppackning osv."
  • "Karin Theuer ser det som en stor risk att Gävle kommun i slutändan kommer att få ombesörja rivningen."
  • "Markägarna menade att räddningschefen begått tjänstefel i och med att en helikopterpilot som var inhyrd av räddningstjänsten släckte branden på Enskogssidan på söndagen, utan att räddningstjänsten senare skickade dit någon personal för eftersläckning, eller meddelade markägaren att den skulle ombesörja en eftersläckning."
  • "Dessutom skulle hon stå för el, VA samt ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen."

Vad betyder ombesörja inom mat ?

ta ansvar för att något ska komma till stånd

Relaterat till ombesörja

omsorg

anskaffning

förberedelse

arbete

göromål

eftertanke

Diskussion om ordet ombesörja