syssla

sysslan

sysslor

sysslorna

Substantivsyssla

sysslar

sysslade

sysslat

syssla

Verb

Synonymer