angelägenhet

angelägenheten
angelägenheter
angelägenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till angelägenhet

Hur böjs ordet angelägenhet på svenska?

Obestämd singular: angelägenhet
Bestämd singular: angelägenheten
Obestämd plural: angelägenheter
Bestämd plural: angelägenheterna

Hur används ordet angelägenhet

 • "Vad hon gör med sitt liv är hennes angelägenhet"
 • "Sköt dina egna angelägenheter!"
 • "– Nu måste alla kliva fram och visa att musikkåren är en nationell angelägenhet."
 • "– Det här är en intern angelägenhet som jag inte avser att diskutera i media."
 • "– Det här är en skandal som är en angelägenhet för hela kommunen."
 • "Den höga arbetslösheten är en lokal och regional angelägenhet, vi ser gärna att det finns samarbeten."
 • "– Det krävs omedelbara insatser och det är inte bara en angelägenhet för församlingen i Ronneby."
 • "Han lyfter att och menar att det är en kommunal angelägenhet med anläggningar."
 • "I två dagar har över 300 studenter främst bland dom internationella utbildningarna provat på löpning, badminton, fotboll och löpning, bland mycket annat och på onsdagen avgjorde även Cricket-mästerskapen som blev en angelägenhet för de asiatiska studenterna."
 • "” Det enda rimliga nu är att styrelsen avgår och att Högskolan Dalarna blir en angelägenhet som engagerar, även på tider när den inte är hotad."
 • "En angelägenhet för hela svenska polisväsendet."
 • "Enligt domstolen är frågan om tillåtelse att skjuta varg inte en kommunal angelägenhet och kommunen borde därför aldrig ha ordnat en folkomröstning i frågan."

Vad betyder angelägenhet inom ur ?

(aktuellt) ärende som berör någon

Möjliga synonymer till angelägenhet

Relaterat till angelägenhet

viktighet

göromål

tidsförhållande

inflytande

brådska

arbete

Diskussion om ordet angelägenhet