betydelse

betydelsen
betydelser
betydelserna
Substantiv [n]

Synonymer till betydelse

Hur böjs ordet betydelse på svenska?

Obestämd singular: betydelse
Bestämd singular: betydelsen
Obestämd plural: betydelser
Bestämd plural: betydelserna

Hur används ordet betydelse

 • "ålder har ingen betydelse/betyder ingenting"
 • "pengar har ingen betydelse/betyder ingenting"
 • "Det är något oklart vad kostnadsökningen beror på, men en ökad otrygghet och polisens omorganisation är två faktorer som kan ha en betydelse, menar Ulla Nelson, säkerhetschef i Karlskrona kommun."
 • "– Jag tror det har stor betydelse, att vi varit med i ett kval."
 • "– Man börjar inse att motoriken har större och större betydelse."
 • "I motiveringen till utmärkelsen trycker man bland annat på dansens betydelse :"
 • "Jag tror att Börft har haft stor betydelse för svensk dansmusik och elektronisk musik."
 • "Om det är så att en bild som visar att detta beteendet anses vara kriminaliserat, som vi anser att det ska vara, skulle det betyda att det är tillräckligt med en bild som bevisning och det kan få stor betydelse för framtida ärenden, säger Hanna Lemoine."
 • "– För min egen del hade det stor betydelse att jag snabbt fick vänner och sociala kontakter som jag inte vill lämna här och som gjorde så jag trivdes."
 • "– Högskolans betydelse för Blekinge handlar om mer än kompetensförsörjning."
 • "– Jag insåg att Modsfilmerna har haft stor betydelse för väldigt många."
 • "Enligt strafföreläggandet har detta kunnat medföra en förorening som genom övergödningseffekter är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse."
 • "Det är något oklart vad kostnadsökningen beror på, men en ökad otrygghet och polisens omorganisation är två faktorer som kan ha en betydelse, menar Ulla Nelson, säkerhetschef i Karlskrona kommun."
 • "– Jag tror det har stor betydelse, att vi varit med i ett kval."
 • "– Man börjar inse att motoriken har större och större betydelse."
 • "I motiveringen till utmärkelsen trycker man bland annat på dansens betydelse :"
 • "Jag tror att Börft har haft stor betydelse för svensk dansmusik och elektronisk musik."
 • "Om det är så att en bild som visar att detta beteendet anses vara kriminaliserat, som vi anser att det ska vara, skulle det betyda att det är tillräckligt med en bild som bevisning och det kan få stor betydelse för framtida ärenden, säger Hanna Lemoine."
 • "– För min egen del hade det stor betydelse att jag snabbt fick vänner och sociala kontakter som jag inte vill lämna här och som gjorde så jag trivdes."
 • "– Högskolans betydelse för Blekinge handlar om mer än kompetensförsörjning."
 • "– Jag insåg att Modsfilmerna har haft stor betydelse för väldigt många."
 • "Enligt strafföreläggandet har detta kunnat medföra en förorening som genom övergödningseffekter är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse."

Ordet betydelse har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom lingvistik
ekonomi
lingvistik

Vad betyder betydelse inom ekonomi ?

det något betyder; mening, innebörd

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till betydelse (inom ekonomi)

Ordet betydelse inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Diskussion om ordet betydelse