andemening

andemeningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till andemening

Hur används ordet andemening

 • "– Min andemening och ambition var naturligtvis att vara väldigt tydlig med de regler som vi har."
 • "- Är det så att det finns en ny andemening i Ljusdal med en villighet till asylsökande att ta emot dom, då tar vi en förnyad kontakt."
 • "– Vår andemening är att stötta upp de som har det sämst i samhället men många ser oss som ett hot eftersom vi kan göra ingrepp i familjen, säger Annika Lindgren, socialsekreterare på Socialtjänsten i Borlänge."
 • "– Vår andemening är att stötta upp de som har det sämst i samhället men många ser oss som ett hot eftersom vi kan göra ingrepp i familjen, säger Annika Lindgren, socialsekreterare på Socialtjänsten i Borlänge."
 • "– Jag vet inte om det var lagstiftarens andemening, att det faktiskt skulle begränsa tillgången."
 • "Anförandet hade samma andemening som Schibbyes, han talade om journalistikens villkor, och även Persson ombads beskriva hur det gått till när duon gick in i Ogaden."
 • "Varför han uttryckte sig som han gjorde kan han inte förklara, men att det skulle ha funnits någon rasistisk andemening i det som sades i filmen, förnekade Almqvist."
 • "- Vi vill veta om de lever upp till sina åtaganden både vad det gäller andemening och konkreta åtgärder, sade Carlsson om den samlingsregering som nu leder landet."
 • "Boel Flodgren tycker att vi i Sverige helt saknar samma andemening."
 • "Ordet är inte så betydelsebärande i den utsträckningen att det är hela pjäsens andemening, säger han."

Diskussion om ordet andemening

 • - 2013-07-10

  känns felöversatt till engelska. Inget med spirits att göra ...