beskaffenhet

beskaffenheten
beskaffenheter
beskaffenheterna
Substantiv [n]

Synonymer till beskaffenhet

Hur böjs ordet beskaffenhet på svenska?

Obestämd singular: beskaffenhet
Bestämd singular: beskaffenheten
Obestämd plural: beskaffenheter
Bestämd plural: beskaffenheterna

Hur används ordet beskaffenhet

  • "– Vi vill att ärendet ska prövas av åklagare, eftersom det inte är ett ärende av enklare beskaffenhet."
  • "Det ligger i företagets intresse i att vara så träffsäker som möjligt i bilden av produktens beskaffenhet, annars skapar man ett förväntningsgap som ge upphov till missnöje."
  • "Ett av vapnen klassas som ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet."
  • "Även om kommunallagen säger att : ” Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen ”."
  • "Tingsrätten bedömer att den halvautomatiska karbinen och pistolen, som förvarades i bostaden, är av särskilt farlig beskaffenhet."
  • "- Det har sina utmaningar genom lokalernas beskaffenhet."
  • "– I slutändan är det ett brott om det är trakasserier av en viss beskaffenhet."
  • "– En sak kan vara att titta mer på ärendets beskaffenhet."
  • "Däremot har avancerad mätteknik, med radar och sonar, gett ny kunskap om älvbottens utseende och beskaffenhet."
  • "Om de oriktiga uppgifterna avseende grundens ålder, vilken enligt expertutlåtande härrör från slutet av 1950-talet, och dess beskaffenhet varit kända hade försäkring inte tecknats med hänsyn till skaderisken."

Vad betyder beskaffenhet inom teknik ?

utmärkande egenskaper hos någon eller något

Möjliga synonymer till beskaffenhet

Diskussion om ordet beskaffenhet