natur

[nat'u:r]
naturen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet natur?

[nat'u:r]

Hur används ordet natur

 • "Miljonregn för att skydda värdefull natur"
 • "Hade vi inte fått rätt hade vi inte haft något natur alls att skydda i Sverige."
 • "Blekinge har fått 40 miljoner kronor av regeringen som ska gå till att skydda värdefull natur."
 • "De som deltar i projektet kommer att få ökade kunskaper inom skog, natur och friluftsliv, och förhoppningsvis nya kontaktvägar ut i arbetslivet, säger Karin Arnell, lokal samordnare på Skogsstyrelsen."
 • "Han menar att en frisk natur är grundförutsättningen för ett friskt vatten."
 • "Frisk natur förutsättning för friskt vatten"
 • "Sedan gör man ju en insats för vår natur."
 • "Pengarna som regeringen delar ut är för att skydda värdefull natur och anslagen för 2016 och 2017 är historiskt höga."
 • "– Vi kommer hit för att få uppleva ett vinterbad i vacker svensk natur."
 • "För nyanställda Antonia Kirova var det just den typen av satsningar som, tillsammans med Blekinges vackra natur, fick henne att flytta ner från Stockholm."

Ordet natur har 2 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom filosofi
biologi
filosofi

Vad betyder natur inom biologi ?

"Natur kan syfta på den levande, materiella världen i stort, men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade miljön i form av växter, djur, landformer och så vidare. http://sv.wikipedia.org/wiki/Natur"

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till natur (inom biologi)

Möjliga synonymer till natur (inom biologi)

Relaterat till natur (inom biologi)

biologi

Ordet natur inom filosofi

någons/någots inneboende strävan och mål

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till natur (inom filosofi)

Möjliga synonymer till natur (inom filosofi)

Diskussion om ordet natur

 • - 2008-07-30

  the nature