näringsämne

näringsämnet
näringsämnen
näringsämnena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet näringsämne på svenska?

Obestämd singular: näringsämne
Bestämd singular: näringsämnet
Obestämd plural: näringsämnen
Bestämd plural: näringsämnena

Hur används ordet näringsämne

  • "Men Östersjön är redan ett hotat hav så varje kilo näringsämne har en klar påverkan."
  • "Slammet består av organiskt material och innehåller ofta höga halter fosfor, ett näringsämne som kan leda till övergödning om det når sjöar, vattendrag och hav."
  • "I ena stunden är chips det värsta du kan äta, i nästa är det riset som är farligt och ibland är det ett helt näringsämne, tillexempel kolhydrater, som ska uteslutas för att vi må bra."
  • "I augusti steg också halterna av fosfat vilket är det näringsämne som är viktigast för att cyanobakterierna ska trivas."
  • "Med biogas har du även den dubbla klimatnyttan – du tar hand om ett avfall och du producerar ett fullvärdigt bränsle och näringsämne till åkermark."
  • "– Annars finns den tillgänglig i vattnet som näringsämne."
  • "Fosfor är ett viktigt näringsämne för att grödorna i jordbruket ska växa."
  • "Viktigt näringsämne"
  • "Därför är det viktig att man sorterar separat så att vi får tillbaka näringsämne till jordbruket och kan producera biogas."
  • "Eftersom kväve är ett viktigt näringsämne för de alger som utgör basen för livet i ishavet ville forskarna veta hur mycket de här processerna betyder för att föda hoppkräftor, fisk, säl – och de isbjörnar som är sista länken i kedjan."

Vad betyder näringsämne inom generell ?

något för kroppen nödvändigt eller nyttigt ämne som ingår i födan (och som t.ex. används för energiutvinning, uppbyggnad av kroppsegna molekyler och vävnader eller som kofaktor i kemiska reaktioner)

Möjliga synonymer till näringsämne

Diskussion om ordet näringsämne