vinterfoder

vinterfodret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet vinterfoder

  • "Älgarna tvingas gå hårdare på det vinterfoder som finns."
  • "Älgarna tvingas gå hårdare på det vinterfoder som finns."
  • "Anledningen är att man just nu ser att en mycket torra och varma försommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt."
  • "Det får bli årets vinterfoder, säger Ulrika."
  • "– Tidigare har de här ängarna använts för att odla vinterfoder på och fungerat som betesmarker för nötkreatur som gick fritt."
  • "Och beroende på hur stor gården är kan utebliven skörd, stödutfodring och stödköp av vinterfoder öka utgifterna med mellan 50.000 och 100.000 kronor."
  • "- Då kommer det fram mer vinterfoder till den egna gården eller så ger det möjligheter för andra att köpa."
  • "Och för att säkra tillgången till vinterfoder och för att det inte ska bli för dyrt att köpa foder så börjar man glesa ur sina besättningar redan nu, förklarar Catrin Molander vid Jordbruksverket."
  • "Vildkaninerna på Gotland äter upp böndernas vinterfoder och nu ska jaktlag jaga med annars otillåtna metoder."
  • "– Ja, det är ju att de förstör grödan alltså, vi kan inte odla, vi kan inte skörda vinterfoder till våra djur, det blir sten och skador på maskiner, säger han."

Relaterat till vinterfoder

köld

förtäring

Diskussion om ordet vinterfoder