betesmark

betesmarken
betesmarker
betesmarkerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till betesmark

Hur böjs ordet betesmark på svenska?

Obestämd singular: betesmark
Bestämd singular: betesmarken
Obestämd plural: betesmarker
Bestämd plural: betesmarkerna

Vad betyder betesmark inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
lantlig mark där djur (främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar) betar

Möjliga synonymer till betesmark

Relaterat till betesmark

slättland

egendom

land

förtäring

växt

djur

Diskussion om ordet betesmark