inhägnad

inhägnaden
inhägnader
inhägnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till inhägnad

Hur böjs ordet inhägnad på svenska?

Obestämd singular: inhägnad
Bestämd singular: inhägnaden
Obestämd plural: inhägnader
Bestämd plural: inhägnaderna

Hur används ordet inhägnad

 • "Grisarna ska bo i en inhägnad och syftet är att låta grisarna och människorna komma närmare varandra under två månader."
 • "En av de klagande är Lars-Erik Andersson som bor i sitt fritidshus året runt, cirka 150 meter från grisarnas inhägnad."
 • "Det kommunala bostadsbolaget Olofströmshus uppmärksammades förra året när de lät grisar bo i en inhägnad i ett bostadsområde i kommunen."
 • "Kommunfullmäktige beslutade i ett sammanträde under torsdagen att bidra med 80.000 kronor till en inhägnad begravningsplats på 20 x 30 meter för djur."
 • "Korna hade smitit från en inhägnad under natten och sedan tagit sig ut på isen under fredagsförmiddagen."
 • "Det ska bli tillåtet för djurägare att skjuta rovdjur som tagit sig in i en inhägnad hage, innan rovdjuret attackerar."
 • "Inez och Isac, som de är döpta till, kom ut i sin inhägnad tillsammans med mamma Mette."
 • "Enligt Sven Brunberg, chef för parken, ska olyckan ha inträffat under en aktivitet där besökare får följa med djurskötare in till en speciell inhägnad."
 • "Innan stölden skedde så ska man ha klippt upp en inhägnad till arbetsplatsen och från en annan målsägare har det stulits ett batteri och omkring 400 liter diesel."
 • "Under natten till onsdag ska någon ha tagit sig in innanför en inhägnad på Noret i Mora och brutit sig in i flera företag, enligt polisen."

Vad betyder inhägnad inom jordbruk ?

; som har inhägnats

Möjliga synonymer till inhägnad

Relaterat till inhägnad

region

skyddsmedel

försvar

skyddsmedel

hinder

inskränkning

infattning

fängelse

omgivning

rum

tillhåll

stängning

inhägnad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet inhägnad

 • "Grisarna ska bo i en inhägnad och syftet är att låta grisarna och människorna komma närmare varandra under två månader."
 • "En av de klagande är Lars-Erik Andersson som bor i sitt fritidshus året runt, cirka 150 meter från grisarnas inhägnad."
 • "Det kommunala bostadsbolaget Olofströmshus uppmärksammades förra året när de lät grisar bo i en inhägnad i ett bostadsområde i kommunen."
 • "Kommunfullmäktige beslutade i ett sammanträde under torsdagen att bidra med 80.000 kronor till en inhägnad begravningsplats på 20 x 30 meter för djur."
 • "Korna hade smitit från en inhägnad under natten och sedan tagit sig ut på isen under fredagsförmiddagen."
 • "Det ska bli tillåtet för djurägare att skjuta rovdjur som tagit sig in i en inhägnad hage, innan rovdjuret attackerar."
 • "Inez och Isac, som de är döpta till, kom ut i sin inhägnad tillsammans med mamma Mette."
 • "Enligt Sven Brunberg, chef för parken, ska olyckan ha inträffat under en aktivitet där besökare får följa med djurskötare in till en speciell inhägnad."
 • "Innan stölden skedde så ska man ha klippt upp en inhägnad till arbetsplatsen och från en annan målsägare har det stulits ett batteri och omkring 400 liter diesel."
 • "Under natten till onsdag ska någon ha tagit sig in innanför en inhägnad på Noret i Mora och brutit sig in i flera företag, enligt polisen."

Vad betyder inhägnad inom historia ?

; som har inhägnats

Möjliga synonymer till inhägnad

inhägna

inhägnar
inhägnade
inhägnat
Verb

Hur böjs ordet inhägna på svenska?

Presens: inhägnar
Preteritum: inhägnade
Supinum: inhägnat

Hur används ordet inhägna

 • "Kan man inhägna sin tomt med elstängsel och påstå att den ska nyttjas till boskap fast inget avtal ännu är skrivet med någon djurägare?"
 • "– Markägaren har rätt att inhägna sin tomt, tomtmark omfattas inte av allemansrätten."
 • "I nuläget är enda skyddet för fastighetsägare att inhägna trädgårdarna"
 • "Nu återstår att fräscha upp lokalerna, anpassa dem efter den nya verksamheten men också att inhägna och skapa en bra utemiljö."
 • "- Det har aldrig varit tal om att inhägna den, säger Johanna Svanberg."
 • "Att inhägna renarna för att skydda dom bedöms som allt för kostsamt och därför tillåts nu jakt på vargen."
 • "Det s.k. ” fortet ” är ett område med en bod och ett antal husvagnar som målsäganden låtit inhägna med ett högt staket."
 • "– Generellt sett brukar vi inte inhägna vattendrag, men vi får väl titta på platsen och den lokala utformningen."
 • "Inom en månad hoppas han ha lamor på plats i de stora fårbesättningar i Ravlunda och Näsbyhom, som båda utsatts för vargangrepp och där arealerna är för stora för att inhägna rovdjurssäkert."
 • "– Vi har diskuterat om vi ska inhägna hela området med staket och ifall vi ska ha vakter som patrullerar i Revinge, säger Ann-Charlotte Zackrisson."

Vad betyder inhägna inom ålderdomlig ?

omge med något, vanligen stängsel

Relaterat till inhägna

förbindelse

inneslutning

hinder

inskränkning

försvar

insida