dike

diket
diken
dikena
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till dike

Hur böjs ordet dike på svenska?

Obestämd singular: dike
Bestämd singular: diket
Obestämd plural: diken
Bestämd plural: dikena

Vad betyder dike inom militärväsen ?

Fotograf: Wikipedia
grävd fåra i mark, normalt avsedd att avvattna mark, grävd ränna

Möjliga synonymer till dike

Möjliga synonymer till dike

  • damm [ byggnadskonst ]

Relaterat till dike

öppning

konkavitet

mellanrum

räffla

infattning

innanhav

Diskussion om ordet dike

dike

dikes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till dike

Diskussion om ordet dike

dike

dike
diked
diked
Verb

Översättningar

Hur används ordet dike

  • "dike the land to protect it from water"

Vad betyder dike inom norgespec ?

enclose with a dike

Diskussion om ordet dike