damm

dammen
dammar
dammarna
Substantiv [n]

Översättningar

damm är en/ett

damm har del

Hur böjs ordet damm på svenska?

Obestämd singular: damm
Bestämd singular: dammen
Obestämd plural: dammar
Bestämd plural: dammarna

Hur används ordet damm

 • "Vad kan kommissionen göra för att tillgodose kravet från grannarna i området på att man bygger en damm för uppsamling av avloppsvattnet och en lämplig reningsanläggning för att bevara naturreservatet och vattenkvaliteten i floden Guadianas övre floddal. eur-lex.europa.eu"
 • "bygga/anlägga/dämma upp en damm"
 • "Bilen glömdes av under flera år och stod bara och samlade damm i ett garage."
 • "Att en ål dyker upp i en damm är ingen sensation, menar Robert Ekholm."
 • "Jag vet inget om omfattningen, när rivningen skedde och hur mycket damm som då frigjordes."
 • "Men vi har haft det igång på somrarna också för att minska damm och brandrisk."
 • "Bänken täcktes av damm och tegel som upptäcktes på fredagen."
 • "Under söndagspromenaden i Brunnsparken i Ronneby fick Moa Kullberg syn på något som såg konstig ut i en damm."
 • "Vapnet hittades senare på botten av Bräkneåns damm, där den påträffats av dykare."
 • "En anställd på en kommunal avfallshantering i Mörrum andades in damm från dumpat byggavfall och fick därefter frätskador på lungorna."
 • "Förundersökningen pekar också ut vem av de tre som ska ha hållit i mordvapnet, en Smith & Wesson-revolver, som sedan återfanns av dykare i Bräkneåns damm."
 • "Järnklorid läckte på fredagen ut i en damm vid Mörrums reningsverk i Karlshamns kommun men ingen järnklorid läckte ut i Mörumsån."
 • "konstgjord/artificiell/naturlig damm"

Ordet damm har 2 betydelser

 • Inom byggnadskonst
 • Inom fiske
byggnadskonst
fiske

Vad betyder damm inom byggnadskonst ?

En damm eller dammbyggnad är en av människan anlagd fördämning, vanligen över ett vattendrag. http://sv.wikipedia.org/wiki/Dammbyggnad

Översättningar (inom byggnadskonst)

damm är en/ett (inom byggnadskonst)

Synonymer till damm (inom byggnadskonst)

damm har del (inom byggnadskonst)

Övrig relation till damm (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till damm (inom byggnadskonst)

Ordet damm inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till damm (inom fiske)

Övrig relation till damm (inom fiske)

damm har undergrupp (inom fiske)

Möjliga synonymer till damm (inom fiske)

Diskussion om ordet damm

damm

dammet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till damm (inom fiske)

Övrig relation till damm (inom fiske)

damm har del (inom fiske)

Hur används ordet damm

 • "Han sopade dammet under mattan"
 • "Ett område där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luft förekommer kontinuerligt eller under längre tidsperioder eller ofta. eur-lex.europa.eu"
 • "Bilen glömdes av under flera år och stod bara och samlade damm i ett garage."
 • "Att en ål dyker upp i en damm är ingen sensation, menar Robert Ekholm."
 • "Jag vet inget om omfattningen, när rivningen skedde och hur mycket damm som då frigjordes."
 • "Men vi har haft det igång på somrarna också för att minska damm och brandrisk."
 • "Bänken täcktes av damm och tegel som upptäcktes på fredagen."
 • "Under söndagspromenaden i Brunnsparken i Ronneby fick Moa Kullberg syn på något som såg konstig ut i en damm."
 • "Vapnet hittades senare på botten av Bräkneåns damm, där den påträffats av dykare."
 • "En anställd på en kommunal avfallshantering i Mörrum andades in damm från dumpat byggavfall och fick därefter frätskador på lungorna."
 • "Förundersökningen pekar också ut vem av de tre som ska ha hållit i mordvapnet, en Smith & Wesson-revolver, som sedan återfanns av dykare i Bräkneåns damm."
 • "Järnklorid läckte på fredagen ut i en damm vid Mörrums reningsverk i Karlshamns kommun men ingen järnklorid läckte ut i Mörumsån."

Vad betyder damm inom fysik ?

Damm är ett övergripande namn för mycket små solida partiklar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Damm_%28stoft%29

Möjliga synonymer till damm

Diskussion om ordet damm