delve

delve
delved
delved
Verb

Översättningar

Synonymer till delve

Ordet delve har 3 betydelser

  • Inom enhet
  • Inom norgespec
  • Inom vardagligt
enhet
norgespec
vardagligt

Ordet delve inom enhet

Översättningar (inom enhet)

Möjliga synonymer till delve (inom enhet)

Ordet delve inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till delve (inom norgespec)

Ordet delve inom vardagligt

Synonymer till delve (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till delve (inom vardagligt)

Diskussion om ordet delve