rout

routs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till rout

Hur används ordet rout

 • "The retreat soon became a rout"

Ordet rout har 3 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom nedsättande
 • Inom generell
ALLMÄNT
nedsättande
generell

Ordet rout inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Möjliga synonymer till rout (inom ALLMÄNT)

Ordet rout inom nedsättande

Synonymer till rout (inom nedsättande)

Ordet rout inom generell

a defeat in battle

Synonymer till rout (inom generell)

Diskussion om ordet rout

 • Melonica - 2008-12-29

  driva (jaga, slå) på flykten ; fullständigt besegra

 • - 2009-05-08

  Besegrad

rout

rout
routed
routed
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rout (inom generell)

Ordet rout har 5 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
 • Inom snickeri
 • Inom vardagligt
norgespec
generell
lingvistik
snickeri
vardagligt

Ordet rout inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till rout (inom norgespec)

Ordet rout inom generell

cause to flee

Synonymer till rout (inom generell)

Ordet rout inom lingvistik

dig with the snout

Synonymer till rout (inom lingvistik)

Ordet rout inom snickeri

make a groove in

Synonymer till rout (inom snickeri)

Ordet rout inom vardagligt

Synonymer till rout (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till rout (inom vardagligt)

Diskussion om ordet rout