trench

trenches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till trench

Ordet trench har 5 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom militärväsen
 • Inom geologi
 • Inom jordbruk
 • Inom gruvdrift
vardagligt
militärväsen
geologi
jordbruk
gruvdrift

Vad betyder trench inom vardagligt ?

any long cut made in the ground

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till trench (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till trench (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet trench inom militärväsen

a ditch dug as a fortification having a parapet of the excavated earth

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till trench (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till trench (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet trench inom geologi

a long steep-sided depression in the ocean floor

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till trench (inom geologi)

Mindre vanlig betydelse av ordet trench inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till trench (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till trench (inom jordbruk)

Ovanlig betydelse av ordet trench inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till trench (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet trench

trench

trench
trenched
trenched
Verb

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till trench (inom gruvdrift)

Hur används ordet trench

 • "This in entrenching on other domains"
 • "letters trenched into the stone"
 • "trench a hill"

Ordet trench har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom jordbruk
vardagligt
militärväsen
generell
jordbruk

Vad betyder trench inom vardagligt ?

cut a drainage trench in

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till trench (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet trench inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till trench (inom militärväsen)

Ordet trench inom generell

trespass or encroach; infringe

cut or carve deeply into

dig a trench in

Översättningar (inom generell)

Synonymer till trench (inom generell)

Möjliga synonymer till trench (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet trench inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till trench (inom jordbruk)

Diskussion om ordet trench

trench

trenchen
trenchar
trencharna
Substantiv [-]

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Hur böjs ordet trench på svenska?

Obestämd singular: trench
Bestämd singular: trenchen
Obestämd plural: trenchar
Bestämd plural: trencharna

Hur används ordet trench

 • "Vid den massakern dödade två studenter, klädda i trench coat, 13 personer innan de begick självmord."

Vad betyder trench inom vardagligt ?

trenchcoat

Diskussion om ordet trench

 • - 2009-06-15

  trench kan även betyda djuphavsgrav (geologi)