gärdsgård

[jɛrsgord]
gärdsgården
gärdsgårdar
gärdsgårdarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till gärdsgård

Hur uttalas ordet gärdsgård?

[jɛrsgord]

Hur böjs ordet gärdsgård på svenska?

Obestämd singular: gärdsgård
Bestämd singular: gärdsgården
Obestämd plural: gärdsgårdar
Bestämd plural: gärdsgårdarna

Hur används ordet gärdsgård

 • "Uppgiften var att bygga en gärdsgård i Ire naturreservat norr om Karlshamn."
 • "Det går inte fort att bygga en gärdsgård."
 • "– Det som vi fick upp ser ut som en gammal gärdsgård, säger Ottilia Fernlund, räddningstjänsten Smedjebacken."
 • "Men tingsrätten menar att även om kommunen skulle kunna sätta upp ett bättre staket så är det inte fråga om ett påtagligt åsidosättande av aktsamhetskravet att använda en gärdsgård."
 • "Kommunens byggnadsnämnd gav prinsen dispens från strandskyddet för att bygga en sjöbod, en bastu och en gärdsgård på gården i Västerljung."
 • "En bil hade i hög hastighet kört av vägen och fortsatt utanför vägbanan ett hundratal meter för att sen gå över en gärdsgård och krascha mot ett träd där bilen dessutom tog eld."
 • "Kommunen gav i februari prinsen dispens från strandskyddet för att bygga en sjöbod, en bastu och en gärdsgård på hans hus i Västerljung."
 • "Men man måste hålla sig innanför en gärdsgård, annars aktiveras larmet av den fotboja som alla fångar bär."
 • "Hasselskogen har rensats ur, ängsmarken har fått nytt liv och en ny gärdsgård har byggts kring den åker som tidigare knappt kunde urskiljas."
 • "– Jag ska bygga en gärdsgård."
 • "Uppgiften var att bygga en gärdsgård i Ire naturreservat norr om Karlshamn."
 • "Det går inte fort att bygga en gärdsgård."
 • "– Det som vi fick upp ser ut som en gammal gärdsgård, säger Ottilia Fernlund, räddningstjänsten Smedjebacken."
 • "Men tingsrätten menar att även om kommunen skulle kunna sätta upp ett bättre staket så är det inte fråga om ett påtagligt åsidosättande av aktsamhetskravet att använda en gärdsgård."
 • "Kommunens byggnadsnämnd gav prinsen dispens från strandskyddet för att bygga en sjöbod, en bastu och en gärdsgård på gården i Västerljung."
 • "En bil hade i hög hastighet kört av vägen och fortsatt utanför vägbanan ett hundratal meter för att sen gå över en gärdsgård och krascha mot ett träd där bilen dessutom tog eld."
 • "Kommunen gav i februari prinsen dispens från strandskyddet för att bygga en sjöbod, en bastu och en gärdsgård på hans hus i Västerljung."
 • "Men man måste hålla sig innanför en gärdsgård, annars aktiveras larmet av den fotboja som alla fångar bär."
 • "Hasselskogen har rensats ur, ängsmarken har fått nytt liv och en ny gärdsgård har byggts kring den åker som tidigare knappt kunde urskiljas."
 • "– Jag ska bygga en gärdsgård."

Vad betyder gärdsgård inom trädgårdskonst ?

stängsel gjort av naturmaterial, oftast av hopfogade störar men även av stenar

Möjliga synonymer till gärdsgård

Relaterat till gärdsgård

skyddsmedel

skyddsmedel

infattning

fängelse

korsning

Diskussion om ordet gärdsgård