befästning

befästningen

befästningar

befästningarna

Substantiv
militärväsen

Synonymer

Har undergrupp

allmänt

Synonymer