befästningsanläggning

befästningsanläggningen

befästningsanläggningar

befästningsanläggningarna

Substantiv
militärväsen