skans

skansen
skansar
skansarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skans

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet skans på svenska?

Obestämd singular: skans
Bestämd singular: skansen
Obestämd plural: skansar
Bestämd plural: skansarna

Hur används ordet skans

 • "Bara Tingstäde skans på Gotland och Oscar II:s fort i Göteborg ansågs viktiga att behålla."
 • "Fornlämningarna efter Kårböle skans ligger mellan riksväg 84 och Ljusnan i Kårböle."
 • "Det är jubileum vid Rots skans och förberedelserna har varit minutiösa."
 • "Efter ett halvår av förberedelser återstod dag dom sista detaljerna vid Rots skans i Älvdalen inför morgondagens jubileum och kungsbesök, finstolarna plockades ut ur ett av härbrena och tag sattes vid scenen."
 • "Kungen och drottningen kommer att medverka när Elfdalens hembygdsförening firar 100-årsjubileum på Rots skans på pingstafton."
 • "Fornlämningarna efter Kårböle skans ligger mellan riksväg 84 och Ljusnan i Kårböle."
 • "Utgrävningarna, som Föreningen Duveds skans genomför i samarbete med Jamtli och Länsstyrelsen, kommer att vara öppna bland annat för skolelever och studiecirklar."
 • "DUVED I sommar kommer arkeologiska utgrävningar att genomföras på Duveds skans i Duvedsbyn."
 • "Regeringen beslutade 2008 att Tingstäde skans 1 alltjämt och tills vidare ska förvaltas av Statens fastighetsverk."
 • "Totalt finns fem skansar och förslaget omfattar skans 1 som ligger 300 meter norr om Tingstäde kyrka."
 • "Bara Tingstäde skans på Gotland och Oscar II:s fort i Göteborg ansågs viktiga att behålla."
 • "Fornlämningarna efter Kårböle skans ligger mellan riksväg 84 och Ljusnan i Kårböle."
 • "Det är jubileum vid Rots skans och förberedelserna har varit minutiösa."
 • "Efter ett halvår av förberedelser återstod dag dom sista detaljerna vid Rots skans i Älvdalen inför morgondagens jubileum och kungsbesök, finstolarna plockades ut ur ett av härbrena och tag sattes vid scenen."
 • "Kungen och drottningen kommer att medverka när Elfdalens hembygdsförening firar 100-årsjubileum på Rots skans på pingstafton."
 • "Fornlämningarna efter Kårböle skans ligger mellan riksväg 84 och Ljusnan i Kårböle."
 • "Utgrävningarna, som Föreningen Duveds skans genomför i samarbete med Jamtli och Länsstyrelsen, kommer att vara öppna bland annat för skolelever och studiecirklar."
 • "DUVED I sommar kommer arkeologiska utgrävningar att genomföras på Duveds skans i Duvedsbyn."
 • "Regeringen beslutade 2008 att Tingstäde skans 1 alltjämt och tills vidare ska förvaltas av Statens fastighetsverk."
 • "Totalt finns fem skansar och förslaget omfattar skans 1 som ligger 300 meter norr om Tingstäde kyrka."

Ordet skans har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom sjöfart
militärväsen
sjöfart

Vad betyder skans inom militärväsen ?

militär försvarsanläggning konstruerad i trä, sten eller i form av en jordvall

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till skans (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till skans (inom militärväsen)

Relaterat till skans (inom militärväsen)

hinder

försvar

Ordet skans inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Möjliga synonymer till skans (inom sjöfart)

Diskussion om ordet skans