försvarsverk

försvarsverket
försvarsverk
försvarsverken
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till försvarsverk

försvarsverk har undergrupp

Hur böjs ordet försvarsverk på svenska?

Obestämd singular: försvarsverk
Bestämd singular: försvarsverket
Obestämd plural: försvarsverk
Bestämd plural: försvarsverken

Hur används ordet försvarsverk

 • "1618 var fästningen Europas mest moderna försvarsverk, men den blev aldrig inblandad i några fler krig."
 • "Mindre än 250 mil murverk återstår i dag av det 630 mil långa försvarsverk som började uppföras under Qin-dynastin ( 221-206 f Kr )."
 • "Enligt Bo Knarrström finns det spår efter både belägringar och försvarsverk i området eftersom det varit platsen för ett dussin olika slag under ett par hundra år."
 • "Eftersom bastionen, som är ett historiskt försvarsverk, klassas som fornlämning och både länsstyrelsen och Kalmar län museum har deltagit i möten med kommunen."
 • "Vid den här tiden såg Kalmarsundsparken annorlunda ut, befästningen ska nämligen ha stått på den gamla ön Munkholmen och den så kallade timmerkistan, fundamentet till befästningen kan ha varit en del i ett större försvarsverk."
 • "Sista dagen hittades en timmerkista, en så kallad kassun, – en konstruktion i trä att ställa upp kanonerna på som en del i slottets försvarsverk."
 • "Med åren som gick utrustades slottet allt mer som ett försvarsverk."
 • "Det är bara en del av det försvarsverk som USA vill anlägga i regionen."
 • "Enligt det brittiska tv-bolaget BBC ska man ha funnit tunnlar och under- jordiska försvarsverk i huset, som cellen hyrt en tid."
 • "Västmanlands tingsrätt skriver i domen att mannen, även hans syfte inte var att sprida informationen till främmande makt, ” obehörigen, befordrat samt röjt hemliga uppgifter om försvarsverk av hemlig natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar. ”"
 • "1618 var fästningen Europas mest moderna försvarsverk, men den blev aldrig inblandad i några fler krig."
 • "Mindre än 250 mil murverk återstår i dag av det 630 mil långa försvarsverk som började uppföras under Qin-dynastin ( 221-206 f Kr )."
 • "Enligt Bo Knarrström finns det spår efter både belägringar och försvarsverk i området eftersom det varit platsen för ett dussin olika slag under ett par hundra år."
 • "Eftersom bastionen, som är ett historiskt försvarsverk, klassas som fornlämning och både länsstyrelsen och Kalmar län museum har deltagit i möten med kommunen."
 • "Vid den här tiden såg Kalmarsundsparken annorlunda ut, befästningen ska nämligen ha stått på den gamla ön Munkholmen och den så kallade timmerkistan, fundamentet till befästningen kan ha varit en del i ett större försvarsverk."
 • "Sista dagen hittades en timmerkista, en så kallad kassun, – en konstruktion i trä att ställa upp kanonerna på som en del i slottets försvarsverk."
 • "Med åren som gick utrustades slottet allt mer som ett försvarsverk."
 • "Det är bara en del av det försvarsverk som USA vill anlägga i regionen."
 • "Enligt det brittiska tv-bolaget BBC ska man ha funnit tunnlar och under- jordiska försvarsverk i huset, som cellen hyrt en tid."
 • "Västmanlands tingsrätt skriver i domen att mannen, även hans syfte inte var att sprida informationen till främmande makt, ” obehörigen, befordrat samt röjt hemliga uppgifter om försvarsverk av hemlig natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar. ”"

Vad betyder försvarsverk inom militärväsen ?

anläggning som tjänar för att försvara ett område

Möjliga synonymer till försvarsverk

Relaterat till försvarsverk

skyddsmedel

hinder

Diskussion om ordet försvarsverk