nödhjälp

nödhjälpen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till nödhjälp

Hur används ordet nödhjälp

 • "Det känns gott att det finns solidaritet i samhället, men samtidigt är det ju märkligt att man inte kan ge nödhjälp åt någon som sköter sig och som aktiv missbrukare skulle kosta samhället miljontals kronor, säger Björn Fries."
 • "I sommar har det varit 34 fall där personer behövt nödhjälp på sjön, vilket är mer än de senaste tre åren."
 • "Men någon nödhjälp blev det inte."
 • "Det känns gott att det finns solidaritet i samhället, men samtidigt är det ju märkligt att man inte kan ge nödhjälp åt någon som sköter sig och som aktiv missbrukare skulle kosta samhället miljontals kronor, säger Björn Fries."
 • "Ronnebybon Jimmy Jacobsson fick ingen nödhjälp av socialen efter ett överfall i hemmet."
 • "Men någon nödhjälp blev det inte."
 • "Det som samlas in sorteras manuellt och det som går att använda skickas till second hand eller nödhjälp."
 • "Kommuner och frivilligorganisationer har bistått med härbärgen och nödhjälp."
 • "Det brukar vara någon pryl som gynnar inhemsk konsumtion som vinner, påpekar Röda Korset, som i ett brev till juryn i stället nominerar nödhjälp till den krigsdrabbade befolkningen i Syrien."
 • "Många kommuner står handfallna och vet inte hur man ska tackla det växande behovet av nödhjälp."
 • "Det känns gott att det finns solidaritet i samhället, men samtidigt är det ju märkligt att man inte kan ge nödhjälp åt någon som sköter sig och som aktiv missbrukare skulle kosta samhället miljontals kronor, säger Björn Fries."
 • "I sommar har det varit 34 fall där personer behövt nödhjälp på sjön, vilket är mer än de senaste tre åren."
 • "Men någon nödhjälp blev det inte."
 • "Det känns gott att det finns solidaritet i samhället, men samtidigt är det ju märkligt att man inte kan ge nödhjälp åt någon som sköter sig och som aktiv missbrukare skulle kosta samhället miljontals kronor, säger Björn Fries."
 • "Ronnebybon Jimmy Jacobsson fick ingen nödhjälp av socialen efter ett överfall i hemmet."
 • "Men någon nödhjälp blev det inte."
 • "Det som samlas in sorteras manuellt och det som går att använda skickas till second hand eller nödhjälp."
 • "Kommuner och frivilligorganisationer har bistått med härbärgen och nödhjälp."
 • "Det brukar vara någon pryl som gynnar inhemsk konsumtion som vinner, påpekar Röda Korset, som i ett brev till juryn i stället nominerar nödhjälp till den krigsdrabbade befolkningen i Syrien."
 • "Många kommuner står handfallna och vet inte hur man ska tackla det växande behovet av nödhjälp."

Möjliga synonymer till nödhjälp

Relaterat till nödhjälp

substituering

skyddsmedel

förevändning

medel

surrogat

Diskussion om ordet nödhjälp