substitution

substitutionen
substitutioner
substitutionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet substitution på svenska?

Obestämd singular: substitution
Bestämd singular: substitutionen
Obestämd plural: substitutioner
Bestämd plural: substitutionerna

Hur används ordet substitution

  • "Prover visar även på förekomst av burprenofin som används som substitution vid behandling av opioidberoende."
  • "Förutom en hårdare princip om att farliga ämnen ska ersättas, principen om substitution, röstade EU-parlamentets miljöutskott för bättre information till konsumenterna och en allmän ansvarsprincip för företagen, som går utöver detaljreglerna i förslaget."
  • "- Det känns som en besvikelse det här, reglerna för substitution är inte bra."

Vad betyder substitution inom generell ?

det att sätta ett substitut i stället för något annat

Relaterat till substitution

substituering

efterhand

surrogat

överflyttning

Diskussion om ordet substitution

substitution

substitutions
Substantiv

Ordet substitution har 3 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom järnväg
  • Inom allmänt
trafik
järnväg
allmänt

Ordet substitution inom trafik

Synonymer till substitution (inom trafik)

Möjliga synonymer till substitution (inom trafik)

Ordet substitution inom järnväg

an event in which one thing is substituted for another

Synonymer till substitution (inom järnväg)

Möjliga synonymer till substitution (inom järnväg)

Ordet substitution inom allmänt

the act of putting one one thing or person in the place of another: "he sent Smith in for Jones but the substitution came too late to help

Synonymer till substitution (inom allmänt)

Diskussion om ordet substitution