köpeskilling

köpeskillingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet köpeskilling

  • "LUDVIKA ABB, det ledande kraftoch automationsföretaget, köper alla ABB:s fastigheter i Ludvika för en total köpeskilling om 809 miljoner kronor från Kungsleden AB."
  • "Minsta order och tilldelning har bestämts till det antal aktier som motsvarar en total köpeskilling i svenska kronor som motsvarar 100.000 euro."
  • "– Det är den köpeskilling som vi har kommit fram till."
  • "Någon köpeskilling anges inte."
  • "Transaktioner mellan länder måste enligt lag prissättas korrekt bland annat av skatteskäl därav en köpeskilling. ”"
  • "Försäljningarna innebär en total köpeskilling om cirka 230 miljoner kronor, säger Björn Myhrberg, styrelseordförande i Edsbyns elverk."
  • "Försäljningarna innebär en total köpeskilling på cirka 230 miljoner kronor."
  • "Hemlig köpeskilling"
  • "Klippans kommun räknar med att täcka samtliga kostnader, både i form av köpeskilling och renovering, via hyran som kommunen kan söka statsbidrag för hos Migrationsverket."
  • "Han förklarar utdelningarna med att de går till den köpeskilling han och de andra ägarna erlade när de tog över Gar-Bo för några år sedan."

Vad betyder köpeskilling inom juridik, ekonomi ?

det sammanlagda beloppet att betala vid ett köp

Relaterat till köpeskilling

substituering

förvärv

köp

Diskussion om ordet köpeskilling