friköpa

friköper
friköpte
friköpt
Verb

Översättningar

Synonymer till friköpa

Hur böjs ordet friköpa på svenska?

Presens: friköper
Preteritum: friköpte
Supinum: friköpt

Hur används ordet friköpa

 • "Möjligheten finns alltid att friköpa sin tomt, men även den prislappen kan höjas rejält när taxeringsvärdet höjs."
 • "Det är klart att nationer och stora företag har ett stort ansvar, men det gör ju inte att man helt kan friköpa sig som konsument, säger Klas Grinell."
 • "Förslag att friköpa för 2,5 miljoner"
 • "Flera vill friköpa renbetesmark i Härjedalen"
 • "Regeringen får avgöra om fyra ansökningar om att få friköpa mark från staten på renbetesfjällen i Ljusnedal i västra Härjedalen kan beviljas."
 • "BRUKSVALLARNA Ett par från Falutrakten nekas att friköpa statlig mark i Bruksvallarna."
 • "Får friköpa mark i Vålådalen"
 • "HÄRJEDALEN Statens Fastighetsverk ( SFV ) anser att en fritidshusägare i Högvålen ska få friköpa en del av fastigheten trots att den ligger på renbetesfjäll."
 • "Väljer man jordbegravning och vill friköpa sig skötselansvaret kostar det 1000 kronor, säger han."
 • "Länsstyrelsen beslut att säga ja till att kommunen får friköpa mark, bygga en ny lift, två toppstugor, en stugby och ett hotell gör att den kommunala anläggningen kan säljas."
 • "Möjligheten finns alltid att friköpa sin tomt, men även den prislappen kan höjas rejält när taxeringsvärdet höjs."
 • "Det är klart att nationer och stora företag har ett stort ansvar, men det gör ju inte att man helt kan friköpa sig som konsument, säger Klas Grinell."
 • "Förslag att friköpa för 2,5 miljoner"
 • "Flera vill friköpa renbetesmark i Härjedalen"
 • "Regeringen får avgöra om fyra ansökningar om att få friköpa mark från staten på renbetesfjällen i Ljusnedal i västra Härjedalen kan beviljas."
 • "BRUKSVALLARNA Ett par från Falutrakten nekas att friköpa statlig mark i Bruksvallarna."
 • "Får friköpa mark i Vålådalen"
 • "HÄRJEDALEN Statens Fastighetsverk ( SFV ) anser att en fritidshusägare i Högvålen ska få friköpa en del av fastigheten trots att den ligger på renbetesfjäll."
 • "Väljer man jordbegravning och vill friköpa sig skötselansvaret kostar det 1000 kronor, säger han."
 • "Länsstyrelsen beslut att säga ja till att kommunen får friköpa mark, bygga en ny lift, två toppstugor, en stugby och ett hotell gör att den kommunala anläggningen kan säljas."

Diskussion om ordet friköpa

friköp

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet friköp

 • "Någon form av ” friköp ” borde finnas som alternativ hos alla föreningar."
 • "De som är intresserade av ett friköp har till 31 december att bestämma sig på."
 • "Näringsverksamhet är ett av kraven för friköp av statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll."
 • "SFV går därmed emot både länsstyrelsen, jordbruksverket och samebyn Ruvhten Sijte som säger nej till friköp."
 • "VÅLÅDALEN Regeringen ger klartecken till friköp av mark på renbetesfjället i Vålådalen."
 • "Tidigare har länsstyrelsen sagt ja till ett friköp, men tre av ledamöterna reserverade sig."
 • "Mittådalens sameby, länsstyrelsen och Jordbruksverket är alla positiva till ett friköp."
 • "Fastighetsverket säger ja till friköp"
 • "Det gör att avtal måste ingås på frivillig väg, exempelvis genom med abonnemang eller friköp ( Google, Youtube ) eller någon modern form av s.k. avtalslicens, som ur ett historiskt perspektiv tagits till när kopieringsproblem inte gått att bemästra, exempelvis skolkopiering m.m. Avtalslicensen är emellertid en speciell nordisk rättsfigur, som inte har så många anhängare i andra delar av världen med svagare organisationstillhörighet."
 • "Nekar friköp i renbetesområde"

Diskussion om ordet friköp