eftergiva

Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till eftergiva

Relaterat till eftergiva

upphörande

frikallelse

uppehåll

måttfullhet