utträda

utträder
utträdde
utträtt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utträda på svenska?

Presens: utträder
Preteritum: utträdde
Supinum: utträtt

Hur används ordet utträda

  • "” Vi vill att Sverige ska utträda ur EU ” föreslås ändras till ” Vi arbetar för att Sverige ska lämna EU ”."
  • "Under året har 78.000 personer valt att utträda ur Svenska kyrkan, vilket motsvarar ungefär 1 procent av medlemmarna som är ca 7,1 miljoner."
  • "Vill du kommentera ert villkor att Frostenson ska utträda för att ni ska delta i Akademiens arbete?"
  • "Som Kulturnyheterna tidigare rapporterat ökar nu pressen på att Kulturprofilens hustru, Katarina Frostenson permanent ska utträda ur Akademien."
  • "På frågan om han önskat att Katarina Frostenson eller Horace Engdahl skulle utträda ( krav som tidigare riktats från de tre avhopparna ), svarar han :"
  • "Espmark säger däremot att han just nu inte beslutat att utträda permanent."
  • "Efter beslutet att Frostenson ska förmås att utträda kunde Akademien välja in två nya ledamöter : poeten Jila Mossaed och juristen Eric M. Runesson."
  • "” Det finns visserligen en uppfattning att de aderton inte kan utträda ur gemenskapen, men det är en föreställning som saknar stöd i stadgarna och är oförenlig med moderna associationsrättsliga principer ”."
  • "Klas Östergren har sedan tidigare meddelat att han avser att utträda för gott."
  • "Men Claes Sandgren skriver även i debattartikeln att det trots föreställningen att ledamöter inte kan utträda ur Akademiens gemenskap faktiskt är möjligt enligt stadgarna."

Vad betyder utträda inom generell ?

lämna, gå ut (+ ur)

Möjliga synonymer till utträda

Diskussion om ordet utträda