avvika

avviker
avvek
avvikit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avvika på svenska?

Presens: avviker
Preteritum: avvek
Supinum: avvikit

Hur används ordet avvika

 • "Jag tror min förslag avviker från..."
 • "Det avviker mycket från"
 • "Det avvek lite från den första"
 • "avvika från principerna"
 • "avviker från vanan"
 • "avviker från reglerna"
 • "avvika från stigen/kursen"
 • "fartyget avvek från kursen"
 • "Det avviker inte särskilt mycket från standard/normen"
 • "Mannen avvek med pengarna"
 • "Vägen avviker från..."
 • "Hon avvek till dödsriket"

Ordet avvika har 7 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom litteratur
allmänt
generell
generell
sjöfart
generell
vardagligt
litteratur

Mindre vanlig betydelse av ordet avvika inom sjöfart

Översättningar

Synonymer till avvika

Möjliga synonymer till avvika

Mindre vanlig betydelse av ordet avvika inom vardagligt

sticka iväg

Översättningar

Synonymer till avvika

Möjliga synonymer till avvika

Relaterat till avvika

befrielse

rörelse

tillbakagång

Ovanlig betydelse av ordet avvika inom litteratur

Översättningar

Synonymer till avvika

Möjliga synonymer till avvika