sprida

[ˈspriːdˌa]
sprider
spred
spridit
Verb

Synonymer till sprida

Hur uttalas ordet sprida?

[ˈspriːdˌa]

Hur böjs ordet sprida på svenska?

Presens: sprider
Preteritum: spred
Supinum: spridit

Hur används ordet sprida

 • "Men för ett framtida Göteborg, med en effektivt fungerande pendel- och kollektivtrafik, och för att sprida ut kollektivtrafiken från dagens överbelamrade citykärna, är Västlänken ett grundläggande instrument."
 • "Hur ofta kommer du på dig själv med att sprida ordvitsar omkring dig?"
 • "Kan öka tryggheten på ett ställe, sprida information eller hjälpa till vid stora sportevenemang."
 • "Motivering : Konststuderande Fredrika Andersson bär ett starkt engagemang för konst och arbetar på många plan för att sprida konsten till fler."
 • "Köp 10 – 12 olika aktier inom 6 – 7 branscher för att sprida risken."
 • "En person i Sandra Jägstens sits, med barn och jobb, har inte alltid möjlighet att sprida ut körningen över en längre tid."
 • "Ambassadörernas uppgift är att väcka intresse för entreprenörskap och att sprida kunskap om hur det är starta, driva och utveckla företag genom att berätta sin historia och dela med sig av sina erfarenheter som företagare."
 • "Att delta vore enligt oppositionsledaren Mohamed ElBaradei att sprida en illusion om demokrati."
 • "Vid sjukhusbesöken sitter barnen ofta och trängs i väntrummet med andra sjuka barn, något som effektivt bidrar till att sprida smittan till de barn som sökt vård för andra akuta och kroniska sjukdomar."
 • "I Göteborg har några skolor haft ett projekt ihop med Filmpedagogerna på Folkets Bio som handlar både om att elever ska förstå hur digitala medier kan sprida och manipulera budskap, men också om att själva filma sina egna historier."
 • "Gruppen som även är knutna till frikyrkan i Jämjö hoppas nu kunna sprida mycket glädje och humor till publiken."
 • "Polisens uppmaning : ” Sluta sprida rykten ”"
 • "En privatperson såg att det brann och gick ut ut och släckte elden som därför inte hann sprida sig till huset."
 • "– Här har vi bränt rishögar för att skapa yta med blottad jord dit vi ska kunna sprida fröna av den här blomman för att på så sätt få den att få fler plantor på den här platsen, säger Annika Lydänge, Länsstyrelsen."
 • "Föreningen uppdaterar sin hemsida ett par gånger i veckan för att sprida informationen."
 • "En insatsledare åkte dit och håller nu på att gräva runt branden tillsammans med markägaren för att den inte ska sprida sig."
 • "I ett tidigt skede bedömde räddningstjänsten att risken var stor att branden skulle sprida sig boningshuset eller till skogen intill."
 • "De multiresistenta bakterierna MRSA och ESBL fortsätter att sprida och rekordmånga personer smittades av de multiresistenta bakterierna MRSA och ESBL under 2016."
 • "Men svenska myndigheter måste samtidigt sprida kostråd, bland annat om att gravida och barn inte bör äta Östersjölax mer än två-tre gånger per år."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."

Diskussion om ordet sprida