bortplottra

Verb

Relaterat till bortplottra

nedgång

förlust

fråndragning

spridning

förstörelse

slöseri

Diskussion om ordet bortplottra