borttaga

Verb

Synonymer till borttaga

Vad betyder borttaga inom fysik ?

ta bort

Möjliga synonymer till borttaga

Relaterat till borttaga

tomrum

besittningstagande

tillbakagång

fråndragning

splittring

lägesförändring

frånvaro