undanröja

undanröjer
undanröjde
undanröjt
Verb

Översättningar

Synonymer till undanröja

Hur böjs ordet undanröja på svenska?

Presens: undanröjer
Preteritum: undanröjde
Supinum: undanröjt

Hur används ordet undanröja

  • "Häktningsskälen är att mannen misstänks fortsätta sin brottsliga bana eller undanröja bevis."
  • "– Genom att vara transparent och förklara vad orsakerna och logiken är till de beslut vi fattar hoppas jag att vi kan undanröja sådana spekulationer."
  • "Anticimex jobbar för högtryck med undanröja getingar där läget är som värst"
  • "Svenskt Näringsliv räknar med att Joe Biden som ny president ska undanröja hoten om ett handelskrig med EU."
  • "Nu sitter mannen i arresten i Karlskrona, enligt häktningsframställan finns det risk att han avviker eller kan undanröja bevis som kan försvåra utredningen."
  • "De kräver att rektor, lärare och övrig personal vidtar omedelbara åtgärder för att skapa trygghet för eleverna och så långt som möjligt undanröja riskerna för att elever utsätta för kränkande särbehandling."
  • "Tingsrätten anser att det finns risk för att männen om de släpptes på fri fot skulle undanröja bevis eller försvåra utredningen."
  • "” Jag anser att det finns skäl att inte undanröja länsstyrelsens beslut och istället ändra det så att Ronneby kommun föreläggs att plantera minst 15 träd. ”"
  • "Ytterligare en man, i 45-årsåldern har anhållits misstänkt för skyddande av brottsling, sedan han enligt polisen försökt att undanröja bevis, i det här fallet kniven som kvinnan blev skuren med."
  • "Enligt Landstinget Gävleborg arbetar man framgångsrikt med att analysera, fastställa orsaker till risker samt undanröja dem."

Vad betyder undanröja inom allmänt ?

avlägsna, ta bort ett hinder; skaffa ur vägen

Relaterat till undanröja

förnekelse

befrielse

tomrum

uppehåll

annullering

fördrivning

förlust

slut

räddning

overksamhet

lägesförändring

föränderlighet

utdrivning

tillbakagång

fråndragning

Diskussion om ordet undanröja