beivra

beivrar
beivrade
beivrat
Verb

Hur böjs ordet beivra på svenska?

Presens: beivrar
Preteritum: beivrade
Supinum: beivrat

Hur används ordet beivra

  • "I Växjö tror vi att ökningen beror på att vi har varit aktiva i det området att beivra brott."
  • "Nu jobbar vi på ingripande men det finns också i vår linjeverksamhet att beivra att det körs för fort."
  • "Men det finns undantag där arbetsgivaren kan väga intressen av att polisanmäla för att beivra brott, mot att personen som blivit offer har intressen av att inte behöva delta i en eventuell rättegång och få händelsen uppspelad för sig på nytt."
  • "Deras uppgift är att jobba kontaktskapande, och både med att förebygga och beivra brott – inte minst anlagda bränder."
  • "– Sverige har överlag varit väldigt dåligt på att beivra den här typen av brottslighet."
  • "– Det är lika viktigt, om inte viktigare, att man kan beivra företag som beter sig ohederligt, säger Folkpartiets Ulf Nilsson."
  • "Och se vad vi kan ta stöd i lagstiftningen för att beivra brott."
  • "– De kommer framför allt att jobba med trafikdirigering men även med att beivra trafikbrott."
  • "Trafikverket och Transportstyrelsen avser att gå till regeringen med förslag på åtgärder för att beivra fusket."
  • "” Fenomenet är svårt att kontrollera och beivra på grund av omfattningen."

Rim på beivra

Diskussion om ordet beivra