slå ut

slår ut
slog ut
slagit ut
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till slå ut

Hur böjs ordet slå ut på svenska?

Presens: slår ut
Preteritum: slog ut
Supinum: slagit ut

Ordet slå ut har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
  • Inom allmänt
  • Inom sport
generell
botanik
allmänt
sport

Vad betyder slå ut inom generell, generell ?

hälla ut en vätska

Översättningar (inom generell)

Synonymer till slå ut (inom generell)

Uttryck till slå ut (inom generell)

Möjliga synonymer till slå ut (inom generell)

Möjliga synonymer till slå ut (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet slå ut inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Möjliga synonymer till slå ut (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet slå ut inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till slå ut (inom allmänt)

Mindre vanlig betydelse av ordet slå ut inom sport

boxning

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till slå ut (inom sport)

Möjliga synonymer till slå ut (inom sport)

Diskussion om ordet slå ut

  • - 2009-10-02

    Lägg till "slå ut med armarna" nu finns bara slå ut med betydelsen knocka.