spilla

spiller
spillde
spillt
Verb

Översättningar

Synonymer till spilla

Hur böjs ordet spilla på svenska?

Presens: spiller
Preteritum: spillde
Supinum: spillt

Hur används ordet spilla

 • "Men det är inte så totalt självutlämnnande som att spilla ut sig själv på papperet men någonstans måste man hämta saker från sig själv så att det ska bli äkta."
 • "Eftersom sjön Väsman är fylld måste kraftbolaget nu spilla vatten bredvid turbinerna, vilket innebär att nettobortfall på cirka 15 000 kronor per dygn."
 • "För att kunna spilla vatten vid höga flöden ska Fortum också öppna upp en tidigare tilltäppt omloppstunnel som varit sluten."
 • "Fortum vill också kunna spilla vatten vid höga flöden."
 • "Men minnet är kort och tiden knapp, i synnerhet för somliga vd:ar och toppolitiker som väljer att flyga helikopter sista biten från flygplatsen i stället för att spilla tid på tåg- eller taxiresor."
 • "En utveckling som kan spilla över på andra branscher, till exempel till dem som jobbar med att dra fiber till våra hus och lägenheter."
 • "– Vad som händer med norska kronan brukar spilla över på den svenska."
 • "Även i Europa riskerar fusket att spilla över på andra."
 • "Det kan ju spilla över på den svenska marknaden."
 • "Det finns en risk att det blir lite sämre utveckling i Europa och det kan spilla över till Sverige."
 • "Men det är inte så totalt självutlämnnande som att spilla ut sig själv på papperet men någonstans måste man hämta saker från sig själv så att det ska bli äkta."
 • "Eftersom sjön Väsman är fylld måste kraftbolaget nu spilla vatten bredvid turbinerna, vilket innebär att nettobortfall på cirka 15 000 kronor per dygn."
 • "För att kunna spilla vatten vid höga flöden ska Fortum också öppna upp en tidigare tilltäppt omloppstunnel som varit sluten."
 • "Fortum vill också kunna spilla vatten vid höga flöden."
 • "Men minnet är kort och tiden knapp, i synnerhet för somliga vd:ar och toppolitiker som väljer att flyga helikopter sista biten från flygplatsen i stället för att spilla tid på tåg- eller taxiresor."
 • "En utveckling som kan spilla över på andra branscher, till exempel till dem som jobbar med att dra fiber till våra hus och lägenheter."
 • "– Vad som händer med norska kronan brukar spilla över på den svenska."
 • "Även i Europa riskerar fusket att spilla över på andra."
 • "Det kan ju spilla över på den svenska marknaden."
 • "Det finns en risk att det blir lite sämre utveckling i Europa och det kan spilla över till Sverige."

Diskussion om ordet spilla