spill

spills
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till spill

Hur används ordet spill

 • "clean up the spills"
 • "he had a nasty spill on the ice"

Ordet spill har 3 betydelser

 • Inom data
 • Inom generell
 • Inom årstider
data
generell
årstider

Ordet spill inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till spill (inom data)

Ordet spill inom generell

liquid that is spilled

the act of allowing a fluid to escape

(inom generell)

Synonymer till spill (inom generell)

Ordet spill inom årstider

a sudden drop from an upright position

Synonymer till spill (inom årstider)

Diskussion om ordet spill

spill

spill
spilt
spilt
Verb

Synonymer till spill (inom årstider)

Hur används ordet spill

 • "spill blood"
 • "spill the beans all over the table"
 • "The wine spilled onto the table"
 • "spill blood"

Ordet spill har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom byggnadskonst
vardagligt
generell
byggnadskonst

Ordet spill inom vardagligt

Synonymer till spill (inom vardagligt)

Ordet spill inom generell

cause to flow or overflow

run or spill over, as of a liquid

cause to flow out or over

flow, run, or fall out, over, or off and become wasted or lost

Synonymer till spill (inom generell)

Uttryck till spill (inom generell)

Ord i uttryck för spill (inom generell)

Ordet spill inom byggnadskonst

pour in drops; also metaphorically, as in "God shed His grace on Thee"

Synonymer till spill (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till spill (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet spill

spilla

spiller
spillde
spillt
Verb

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till spilla (inom byggnadskonst)

Hur böjs ordet spilla på svenska?

Presens: spiller
Preteritum: spillde
Supinum: spillt

Hur används ordet spilla

 • "Men det är inte så totalt självutlämnnande som att spilla ut sig själv på papperet men någonstans måste man hämta saker från sig själv så att det ska bli äkta."
 • "Eftersom sjön Väsman är fylld måste kraftbolaget nu spilla vatten bredvid turbinerna, vilket innebär att nettobortfall på cirka 15 000 kronor per dygn."
 • "För att kunna spilla vatten vid höga flöden ska Fortum också öppna upp en tidigare tilltäppt omloppstunnel som varit sluten."
 • "Fortum vill också kunna spilla vatten vid höga flöden."
 • "Men minnet är kort och tiden knapp, i synnerhet för somliga vd:ar och toppolitiker som väljer att flyga helikopter sista biten från flygplatsen i stället för att spilla tid på tåg- eller taxiresor."
 • "En utveckling som kan spilla över på andra branscher, till exempel till dem som jobbar med att dra fiber till våra hus och lägenheter."
 • "– Vad som händer med norska kronan brukar spilla över på den svenska."
 • "Även i Europa riskerar fusket att spilla över på andra."
 • "Det kan ju spilla över på den svenska marknaden."
 • "Det finns en risk att det blir lite sämre utveckling i Europa och det kan spilla över till Sverige."
 • "Men det är inte så totalt självutlämnnande som att spilla ut sig själv på papperet men någonstans måste man hämta saker från sig själv så att det ska bli äkta."
 • "Eftersom sjön Väsman är fylld måste kraftbolaget nu spilla vatten bredvid turbinerna, vilket innebär att nettobortfall på cirka 15 000 kronor per dygn."
 • "För att kunna spilla vatten vid höga flöden ska Fortum också öppna upp en tidigare tilltäppt omloppstunnel som varit sluten."
 • "Fortum vill också kunna spilla vatten vid höga flöden."
 • "Men minnet är kort och tiden knapp, i synnerhet för somliga vd:ar och toppolitiker som väljer att flyga helikopter sista biten från flygplatsen i stället för att spilla tid på tåg- eller taxiresor."
 • "En utveckling som kan spilla över på andra branscher, till exempel till dem som jobbar med att dra fiber till våra hus och lägenheter."
 • "– Vad som händer med norska kronan brukar spilla över på den svenska."
 • "Även i Europa riskerar fusket att spilla över på andra."
 • "Det kan ju spilla över på den svenska marknaden."
 • "Det finns en risk att det blir lite sämre utveckling i Europa och det kan spilla över till Sverige."

Diskussion om ordet spilla

spill

spillet
spill
spillen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet spill på svenska?

Obestämd singular: spill
Bestämd singular: spillet
Obestämd plural: spill
Bestämd plural: spillen

Hur används ordet spill

 • "Det spill som jag hittade ligger på sådana ställen i grunden där det het enkelt inte går att komma åt det eftersom det är så lågt i krypgrunden, säger personen bakom utredningen."
 • "En del spill rensades bort 2015 men SVT Nyheter Blekinge kan nu avslöja det fortfarande finns stora mängder spill kvar i grunden."
 • "En del spill rensades bort 2015 men SVT Nyheter Blekinge kan nu avslöja det fortfarande finns stora mängder spill kvar i grunden."
 • "Det visade sig också att det växte mögel i det gamla byggspill som slängts och lämnats kvar i torpargrunden, spill och rester som härrör från gamla renoveringar."
 • "Mycket spill kvar"
 • "Nästa steg är att omvandla spill från skogsavverkning till biogas."
 • "Giftet ska penslas på för att undvika spill och det görs på ett tiotal ställen i kommunen."
 • "Bruket eldar sin panna med flis och spill från träråvaran."
 • "Det är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, i projektet SSEC som arbetar med att hitta nya möjligheter att ta till vara på spill från våra svenska industrier för att producera livsmedel."
 • "Under sin praktik har Cassandra och Sofie fått arbeta med två projekt som haft fokus på finansiellt spill."

Möjliga synonymer till spill

Diskussion om ordet spill