shiver

shivers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet shiver har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom musik
  • Inom data
sport
musik
data

Vanligast betydelse av ordet shiver inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till shiver (inom sport)

Möjliga synonymer till shiver (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet shiver inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till shiver (inom musik)

Möjliga synonymer till shiver (inom musik)

Ordet shiver inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till shiver (inom data)

Möjliga synonymer till shiver (inom data)

Diskussion om ordet shiver

shiver

shiver
shivered
shivered
Verb

Översättningar (inom data)

Synonymer till shiver (inom data)

Ordet shiver har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet shiver inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet shiver inom generell

shake, as from cold or fear

Synonymer till shiver (inom generell)

Uttryck till shiver (inom generell)

Möjliga synonymer till shiver (inom generell)

Diskussion om ordet shiver