disunite

disunite
disunited
disunited
Verb

Översättningar

Ordet disunite har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom matematik
  • Inom film
militärväsen
matematik
film

Ordet disunite inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet disunite inom matematik

Synonymer till disunite (inom matematik)

Ordet disunite inom film

Synonymer till disunite (inom film)

Möjliga synonymer till disunite (inom film)

Diskussion om ordet disunite