uncouple

uncouple
uncoupled
uncoupled
Verb

Översättningar

Hur används ordet uncouple

  • "uncouple the hounds"

Ordet uncouple har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom teknik
  • Inom generell
militärväsen
teknik
generell

Ordet uncouple inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet uncouple inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till uncouple (inom teknik)

Ordet uncouple inom generell

disconnect or separate

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till uncouple (inom generell)

Diskussion om ordet uncouple