shutter

shuttering
shuttered
Verb

Översättningar

shutter

shutters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet shutter har 3 betydelser

  • Inom spel
  • Inom fotografi
  • Inom amerikansk engelska, slang
spel
fotografi
amerikansk engelska, slang

Vad betyder shutter inom spel ?

a hinged blind for a window

Översättningar

Möjliga synonymer till shutter

Ordet shutter inom fotografi

a mechanical device on a camera that opens and closes to control the time of a photographic exposure

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till shutter

Ordet shutter inom amerikansk engelska slang

slang for eyelids, often plural (shutters)

Översättningar

Svenska

Synonymer till shutter

Möjliga synonymer till shutter