closure

closure
closured
closured
Verb

Översättningar

Hur används ordet closure

  • "Closure a debate"

closure

closures
Substantiv

Översättningar

Ordet closure har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom musik
ALLMÄNT
teknik
musik

Ordet closure inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till closure

Möjliga synonymer till closure

Ordet closure inom teknik

Översättningar

Synonymer till closure

Möjliga synonymer till closure

Ordet closure inom musik

termination of operations

Översättningar

Synonymer till closure

Möjliga synonymer till closure