closure

closure
closured
closured
Verb

Översättningar

Synonymer till closure

Hur används ordet closure

  • "Closure a debate"

Diskussion om ordet closure

closure

closures
Substantiv

Ordet closure har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
  • Inom musik
ALLMÄNT
teknik
musik

Ordet closure inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till closure (inom ALLMÄNT)

Ordet closure inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till closure (inom teknik)

Möjliga synonymer till closure (inom teknik)

Ordet closure inom musik

termination of operations

Översättningar (inom musik)

Synonymer till closure (inom musik)

Möjliga synonymer till closure (inom musik)

Diskussion om ordet closure