wrap up

wrap up
wrapped up
wrapped up
Verb

Översättningar

Ordet wrap up har 6 betydelser

  • Inom mat
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom meteorologi
  • Inom slang
  • Inom vardagligt
mat
ALLMÄNT
generell
meteorologi
slang
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet wrap up inom mat

Översättningar

Synonymer till wrap up

Möjliga synonymer till wrap up

Ordet wrap up inom generell

Översättningar

Ordet wrap up inom meteorologi

Översättningar

Synonymer till wrap up

Möjliga synonymer till wrap up

Ordet wrap up inom slang

Översättningar

Synonymer till wrap up

Ordet wrap up inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till wrap up

Möjliga synonymer till wrap up