round off

round off
rounded off
rounded off
Verb

Översättningar

Hur används ordet round off

  • "round off the amount"

Ordet round off har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom skor
  • Inom musik
ALLMÄNT
generell
skor
musik

Ordet round off inom ALLMÄNT

Översättningar

Möjliga synonymer till round off

Ordet round off inom generell

Synonymer till round off

Ordet round off inom skor

Synonymer till round off

Ordet round off inom musik

express as a round number

Synonymer till round off

Möjliga synonymer till round off