do

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet do

 • "Kören började sjunga: do re mi fa..."
 • "Där råder för närvarande brist på röntgenläkare, men det kommer att bli bättre om några månader lovade do socialdemokratiska landstingsråden Kalle Sandström och Marie Sällström."
 • "Daniel Bodin from Malung is the first one in the world to do a double backflip on a snowmobile – something he has been preparing himself for the last two years."
 • "This is a project I have been working on for two years and the jump doesn t even take four seconds to do."
 • "– In this sport you want to see how far you can go and then it s fun to do something that no one else has done before."
 • "Hans Andersson, Edsbyn, Jonas Edling, do, Daniel Jonsson, do, Daniel Andersson, Villa Lidköping, Martin Johansson, do, Jakob Säleby ( mv ), do, David Karlsson, do, Ted Bergström, Västerås, Daniel Berlin, Dynamo Moskva, Per Hellmyrs, do, Christoffer Edlund, Sandviken, Erik Säfström, do, Olov Englund, Kalix, Stefan Erixon, Hammarby, Patrik Nilsson, do, David Pizzoni Elfving, do, Ulf Einarsson, do, Johan Löfstedt, Vetlanda, Joel Othén ( mv ), Neftyanik, Linus Pettersson, Zorkij, Anders Spinnars, Bollnäs, Andreas Westh, do, Anders Svensson ( mv ), Dynamo Kazan, Daniel Välitalo, do, Christoffer Fagerström, Vänersborg, Martin Andreasson, Gais."
 • "Hans Andersson, Edsbyn, Jonas Edling, do, Daniel Jonsson, do, Daniel Andersson, Villa Lidköping, Martin Johansson, do, Jakob Säleby ( mv ), do, David Karlsson, do, Ted Bergström, Västerås, Daniel Berlin, Dynamo Moskva, Per Hellmyrs, do, Christoffer Edlund, Sandviken, Erik Säfström, do, Olov Englund, Kalix, Stefan Erixon, Hammarby, Patrik Nilsson, do, David Pizzoni Elfving, do, Ulf Einarsson, do, Johan Löfstedt, Vetlanda, Joel Othén ( mv ), Neftyanik, Linus Pettersson, Zorkij, Anders Spinnars, Bollnäs, Andreas Westh, do, Anders Svensson ( mv ), Dynamo Kazan, Daniel Välitalo, do, Christoffer Fagerström, Vänersborg, Martin Andreasson, Gais."
 • "Hans Andersson, Edsbyn, Jonas Edling, do, Daniel Jonsson, do, Daniel Andersson, Villa Lidköping, Martin Johansson, do, Jakob Säleby ( mv ), do, David Karlsson, do, Ted Bergström, Västerås, Daniel Berlin, Dynamo Moskva, Per Hellmyrs, do, Christoffer Edlund, Sandviken, Erik Säfström, do, Olov Englund, Kalix, Stefan Erixon, Hammarby, Patrik Nilsson, do, David Pizzoni Elfving, do, Ulf Einarsson, do, Johan Löfstedt, Vetlanda, Joel Othén ( mv ), Neftyanik, Linus Pettersson, Zorkij, Anders Spinnars, Bollnäs, Andreas Westh, do, Anders Svensson ( mv ), Dynamo Kazan, Daniel Välitalo, do, Christoffer Fagerström, Vänersborg, Martin Andreasson, Gais."
 • "Hans Andersson, Edsbyn, Jonas Edling, do, Daniel Jonsson, do, Daniel Andersson, Villa Lidköping, Martin Johansson, do, Jakob Säleby ( mv ), do, David Karlsson, do, Ted Bergström, Västerås, Daniel Berlin, Dynamo Moskva, Per Hellmyrs, do, Christoffer Edlund, Sandviken, Erik Säfström, do, Olov Englund, Kalix, Stefan Erixon, Hammarby, Patrik Nilsson, do, David Pizzoni Elfving, do, Ulf Einarsson, do, Johan Löfstedt, Vetlanda, Joel Othén ( mv ), Neftyanik, Linus Pettersson, Zorkij, Anders Spinnars, Bollnäs, Andreas Westh, do, Anders Svensson ( mv ), Dynamo Kazan, Daniel Välitalo, do, Christoffer Fagerström, Vänersborg, Martin Andreasson, Gais."
 • "Hans Andersson, Edsbyn, Jonas Edling, do, Daniel Jonsson, do, Daniel Andersson, Villa Lidköping, Martin Johansson, do, Jakob Säleby ( mv ), do, David Karlsson, do, Ted Bergström, Västerås, Daniel Berlin, Dynamo Moskva, Per Hellmyrs, do, Christoffer Edlund, Sandviken, Erik Säfström, do, Olov Englund, Kalix, Stefan Erixon, Hammarby, Patrik Nilsson, do, David Pizzoni Elfving, do, Ulf Einarsson, do, Johan Löfstedt, Vetlanda, Joel Othén ( mv ), Neftyanik, Linus Pettersson, Zorkij, Anders Spinnars, Bollnäs, Andreas Westh, do, Anders Svensson ( mv ), Dynamo Kazan, Daniel Välitalo, do, Christoffer Fagerström, Vänersborg, Martin Andreasson, Gais."
 • "Hans Andersson, Edsbyn, Jonas Edling, do, Daniel Jonsson, do, Daniel Andersson, Villa Lidköping, Martin Johansson, do, Jakob Säleby ( mv ), do, David Karlsson, do, Ted Bergström, Västerås, Daniel Berlin, Dynamo Moskva, Per Hellmyrs, do, Christoffer Edlund, Sandviken, Erik Säfström, do, Olov Englund, Kalix, Stefan Erixon, Hammarby, Patrik Nilsson, do, David Pizzoni Elfving, do, Ulf Einarsson, do, Johan Löfstedt, Vetlanda, Joel Othén ( mv ), Neftyanik, Linus Pettersson, Zorkij, Anders Spinnars, Bollnäs, Andreas Westh, do, Anders Svensson ( mv ), Dynamo Kazan, Daniel Välitalo, do, Christoffer Fagerström, Vänersborg, Martin Andreasson, Gais."

Vad betyder do inom politik ?

den första tonen i den diatoniska skalan

Översättningar

Engelska

Synonymer till do

 • not [ musik ]

Möjliga synonymer till do

DO

Namn [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet DO

 • "DO har bestämt att företaget hade fel när de sparkade den anställde."
 • "– DO menar att det bemötande som kvinnan fick och den klädkod som företaget tillämpade var diskriminering eftersom den utestänger alla de som av religiösa skäl bär huvudduk, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg."
 • "Anmäler arbetsgivaren till DO"
 • "Fallet uppmärksammades när kvinnorna hotade med att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, eftersom de inte fick någon förklaring till varför andra med kortare anställningstid fick vara kvar."
 • "Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ingått en förlikning med hotellet."
 • "DO stämmer Ronneby Brunn"
 • "Nu vill han att DO ska hjälpa till så att alla invånare i kommunen får tillgång till bredband på lika villkor."
 • "En föräldraledig kvinna i Ronneby anmäler sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen, DO, efter att hon erbjudits sämre arbetstider än hon hade tidigare."
 • "Nu stäms hotellet av Diskrimineringsombudsmannen, DO."
 • "Han anmäler nu bristen på bredband till Diskrimineringsombudsmannen ( DO )."
 • "DO vill nu ha företagets syn på det inträffade."

Vad betyder DO inom sverigespecifikt ?

representant; tjänsteman (t ex i en facklig organisation) som har i uppdrag att företräda medlemmar i frågor som gäller diskriminering

Översättningar

Engelska

do

Hjälpverb

Översättningar

Hur används ordet do

 • "You knit much faster than I do."
 • "Would you like another piece of cake? I don't mind if I do."
 • "Did you clean your room? Yes, I did."
 • "Do stay for another cup of coffee!"
 • "Do take care of yourself."
 • "Does he know when his plane leaves?"
 • "Do you need any help?"

Ordet do har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
generell
generell
generell

Vad betyder do inom generell ?

Auxiliary verb used to replace other verbs.

Översättningar

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom generell

Auxiliary verb used to give emphasis.

Översättningar

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom generell

Auxiliary verb used when asking some types of questions.

Översättningar

do

do
do
done
Verb

Översättningar

Hur används ordet do

 • "What makes her do this way?"
 • "A "B" grade doesn't suffice to get me into medical school"
 • "Will $100 do?"
 • "do nothing"
 • "do research"
 • "Don't behave like a fool"
 • "How is Mary doing in her new job?"
 • "Mankind cannot do without nuclear power"
 • "They can do with little or no assistance"
 • "Albert is doing well at school"
 • "And God said: Let Us make man in Our image, according to Our likeness"
 • "Ok, enough loitering, let's do this show no!"
 • "How is she doing in her new job?" "How are you making out in graduate school?" "He's come a long way"
 • "So you're saying that one wave did all this mess?"
 • "It would be fair to say that he's doing his duty"
 • "Stop eating now, that'll do!"
 • "We could do with a little more help around here"
 • "the caterers did everything except the tables"
 • "We did 6 miles on our hike every day"

Ordet do har 15 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom fåglar
 • Inom data
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom juridik
 • Inom teater
 • Inom sport
 • Inom ålderdomlig
 • Inom gymnastik
 • Inom fordon
 • Inom generell
 • Inom sex
 • Inom bildligt
vardagligt
fåglar
data
generell
generell
ekonomi
juridik
teater
sport
ålderdomlig
gymnastik
fordon
generell
sex
bildligt

Ordet do inom data

Översättningar

Synonymer till do

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom generell

proceed or get along

Översättningar

Svenska

Synonymer till do

Ordet do inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till do

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom juridik

Översättningar

Synonymer till do

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom teater

Synonymer till do

Ordet do inom sport

Synonymer till do

Ordet do inom fordon

travel or traverse (a distance)

Översättningar

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom generell

Översättningar

Svenska

Ordet do inom sex

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till do

Ordet do inom bildligt

Synonymer till do

Möjliga synonymer till do

do

Substantiv

Översättningar

Vad betyder do inom förkortning ?

an occasion for festivities

Översättningar

Synonymer till do

Möjliga synonymer till do

DO

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet DO

 • "There are many acronyms consisting of the letters DO, such as Digital Output, and Director of Operations. To see more, go to http://www.acronymfinder.com."
 • "We went to the Henderson's big Halloween do last year and it was such a ball!"
 • "The choir began to practice their scales, singing, "Do re mi fa so la ti do.""
 • "Doctor Laramie considered becoming an MD, but after his brother broke his back, he decided to study to be a DO instead."

Ordet DO har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom förkortning
 • Inom valuta
 • Inom medicin
mat
förkortning
valuta
medicin

Vad betyder DO inom mat ?

an uproarious party

Översättningar

Svenska

Synonymer till DO

Möjliga synonymer till DO

Ordet DO inom förkortning

 1. Data Out
 2. Director of Operations
 3. Distributed Objects
 4. Digital Output
 5. Design Overview

Synonymer till DO

Ordet DO inom valuta

the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization

Översättningar

Svenska

Synonymer till DO

Möjliga synonymer till DO

Ordet DO inom medicin

doctor's degree in osteopathy

Översättningar

Svenska

Synonymer till DO

Möjliga synonymer till DO