fare

fares
Substantiv

Översättningar

Synonymer till fare

Ordet fare har 3 betydelser

  • Inom historia
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
historia
vardagligt
generell

Ordet fare inom historia

Översättningar (inom historia)

Möjliga synonymer till fare (inom historia)

Ordet fare inom vardagligt

Ordet fare inom generell

the sum charged for riding in a public conveyance

a paying (taxi) passenger

the food and drink that are regularly consumed

Synonymer till fare (inom generell)

Diskussion om ordet fare

fare

fare
fared
fared
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fare (inom generell)

Ordet fare har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet fare inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet fare inom generell

eat well

Synonymer till fare (inom generell)

Diskussion om ordet fare