come off

came off
come off
come off
Verb

Ordet come off har 4 betydelser

  • Inom slang
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom data
slang
militärväsen
generell
data

Ordet come off inom militärväsen

Synonymer till come off (inom militärväsen)

Ordet come off inom generell

Synonymer till come off (inom generell)

Ordet come off inom data

Synonymer till come off (inom data)

Möjliga synonymer till come off (inom data)

Diskussion om ordet come off

  • - 2013-09-04

    Kan även innebära "framstår som", t ex "He comes off as an unusually strong individual"