get through

get through
got through
gotten through
Verb

Översättningar

Hur används ordet get through

  • "I finally got through this homework assignment"
  • "We finally got through the bureaucracy and could talk to the Minister"

Ordet get through har 6 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom allmänt
  • Inom data
militärväsen
slang
generell
generell
allmänt
data

Vad betyder get through inom militärväsen ?

succeed in reaching a real or abstract destination after overcoming problems

Översättningar

Synonymer till get through

Möjliga synonymer till get through

Ordet get through inom generell

finish a task completely

Översättningar

Synonymer till get through

Möjliga synonymer till get through

Ordet get through inom generell

Synonymer till get through

Ordet get through inom allmänt

Synonymer till get through

Möjliga synonymer till get through

Ordet get through inom data

Synonymer till get through